Participatívny rozpočet Hlohovec

Ak sa motivovaní ľudia spoja pre spoločný cieľ, dokážu zmeniť život okolo seba.

Participatívny rozpočet

Mesto Hlohovec v 6. ročníku participatívneho rozpočtu vyčlenilo celkovú sumu 60 000 EUR (rozdelenú do 2 kategórií), o ktorých využití rozhodnú priamo občania. Participatívny rozpočet je unikátny nástroj, ktorý umožňuje aktívnym obyvateľom alebo komunitám prísť s vlastným nápadom na občiansky projekt či zadanie pre mesto a získať financie od mesta. Verejnosť tak má možnosť zapojiť sa do rozhodovania o časti rozpočtu mesta. Do procesu sa môžete zapojiť rôznymi spôsobmi aj vy - predložením vlastného nápadu pre Hlohovec, hlasovaním za jednotlivé nápady Hlohovčanov alebo následne aj realizáciou víťazného nápadu.

Viac info

Harmonogram

Posielanie nápadov

26. marec - 01. júl

Kontrola nápadov

01. júl - 31. august

Verejná prezentácia

september

Hlasovanie

október

Realizácia nápadov

rok 2022

Poslať nápad

Žijete, pracujete alebo tvoríte v Hlohovci? Máte zaujímavý nápad na zlepšenie mesta? Využite participatívny rozpočet a pošlite nám občiansky projekt (realizujú občania) alebo zadanie pre mesto (realizuje mesto)

Poslať nápad