Participatívny rozpočet Hlohovec

Ak sa motivovaní ľudia spoja pre spoločný cieľ, dokážu zmeniť život okolo seba.

Participatívny rozpočet

Mesto Hlohovec spustilo 9. ročník participatívneho rozpočtu

Vďaka Participatívnemu rozpočtu Vám už po ôsmykrát dávame možnosť zapojiť sa do rozhodovania o časti rozpočtu mesta Hlohovec. 9. ročníku participatívneho rozpočtu sme na realizáciu Vašich nápadov opäť vyčlenili celkovú sumu 60 000 EUR (rozdelenú do 2 kategórií), o ktorých využití rozhodnete vy, Hlohovčania. Participatívny rozpočet Vám umožňuje prísť s vlastným nápadom na občiansky projekt či zadanie pre mesto a získať financie od mesta. Pravidlá participatívneho rozpočtu upravujú celý priebeh Participatívneho rozpočtu v meste Hlohovec, ako aj úlohy a postavenie jeho jednotlivých účastníkov. Do procesu participatívneho rozpočtu sa teraz môžete zapojiť dvomi spôsobmi:

1. Predložením vlastného občianskeho projektu:
Žijete, pracujete alebo tvoríte v Hlohovci? Máte zaujímavý nápad, ktorý by ste chceli v našom meste zrealizovať? Máte chuť pustiť sa do plánovania a neskôr realizácie svojho projektu? Práve pomocou občianskych projektov môžete zmeniť vaše okolie alebo mesto k lepšiemu. Občianske projekty sú nízko nákladové nápady v sume do výšky 5 000 eur vrátane DPH, ktorá zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s dokumentáciou. Projekty navrhujú, spracovávajú a realizujú občania v súčinnosti s mestom. 

2. Podaním zadania pre mesto:
Máte naopak nápad na zlepšenie života v meste, ktorý by mal dlhodobý prínos pre Hlohovčanov a vyžaduje si prípravu zo strany mesta? Prispejte zadaním pre mesto, ktoré predstavujú prevažne vysoko nákladové nápady v sume do 40 000 EUR realizované mestom. Realizácia zadaní má význam pre celé mesto, dlhodobý prínos pre život v meste a vyžaduje si prípravu zo strany mesta.


Zaujíma Vás, aké nápady boli podporené a realizované vďaka Participatívnemu rozpočtu mesta Hlohovec? Pozrite si v interaktívnej mape nápadov, v akých lokalitách sa realizovali občianske projekty a zadania pre mesto v Hlohovci od roku 2016. Všetky informácie o Participatívnom rozpočte mesta Hlohovec nájdete na webovej stránke Mesta Hlohovec.

Viac info

Poslať nápad

Harmonogram

Posielanie nápadov

08. apríl - 30. jún 2024

Kontrola nápadov

01. júl - 31. august 2024

Verejná prezentácia

20. september 2024

Hlasovanie

25. september - 8. október 2024

Realizácia nápadov

rok 2025

Poslať nápad


Poslať nápad