Participatívny rozpočet Hlohovec

Hlasovanie je ukončené. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

Výsledky hlasovania

Hlasovanie verejnosti k participatívnemu rozpočtu mesta Hlohovec bolo ukončené. O Vašu priazeň sa uchádzalo 6 občianskych projektov a 7 zadaní pre mesto. Do hlasovania sa zapojilo spolu 982 hlasujúcich, ktorí rozhodli o tom, čo sa v Hlohovci v roku 2020 zrealizuje. Mesto Hlohovec finančne podporí občianske projekty, ktoré sa zmestili do celkovej sumy 20 000 € a zadania pre mesto, ktoré sa zmestili do celkovej sumy 40 000 €. Spolu je pre participatívny rozpočet 2019/2020 vyčlenených 60 000 €. Finančnú podporu z participatívneho rozpočtu získali projekty a zadania s najvyšším počtom Vašich hlasov. Nižšie nájdete finálne výsledky hlasovania. Ďakujeme všetkým za účasť na hlasovaní!

Harmonogram

Pridávanie nápadov

26.marec - 01.júl

Kontrola nápadov

01.júl - 31.august

Verejná prezentácia

11.september

Hlasovanie

23.september - 10.október

Výsledky hlasovania

11.október

Občianske projekty Zadania pre mesto

Nízko nákladové nápady do 5 000 €, ktoré realizujú občania

Vysoko nákladové nápady do 40 000 €, ktoré realizuje mesto

Dažďové záhrady - nádej pre lepšiu klímu

project_image
503 hlasov

Servisné cyklostojany

project_image
502 hlasov

Čiastočná obnova športoviska

project_image
426 hlasov

Osvetlenie kostola na Námestí sv. Michala

project_image
381 hlasov

Solárne smart lavičky

project_image
327 hlasov

Z obývačky do práce

project_image
309 hlasov

Oprava súsošia

project_image
274 hlasov

Deň hrozna

project_image
252 hlasov

Dvor priateľstva - živá sociálna sieť

project_image
247 hlasov

MC Deborka-nie si v tom sama !

project_image
172 hlasov

Miniatúra hlohovskej synagógy

project_image
165 hlasov

Bronzová socha grófky Erdődy

project_image
147 hlasov