Participatívny rozpočet Hlohovec

Ak sa motivovaní ľudia spoja pre spoločný cieľ, dokážu zmeniť život okolo seba.

Výsledky hlasovania

Hlasovanie verejnosti k participatívnemu rozpočtu mesta Hlohovec bolo 07.11.2021 ukončené. O Vašu priazeň sa uchádzalo 4 občianske projekty a 8 zadaní pre mesto. Do hlasovania sa zapojilo spolu 650 hlasujúcich, ktorí rozhodli vďaka 3 004 hlasmi o tom, čo sa v Hlohovci v roku 2022 zrealizuje. Podporené budú občianske projekty, ktoré sa zmestili do celkovej sumy 20-tisíc EUR a zadania pre mesto, ktoré sa zmestili do celkovej sumy 40-tisíc EUR. Spolu je pre participatívny rozpočet 2021/2022 vyčlenených 60-tisíc EUR, pričom finančnú podporu z participatívneho rozpočtu získali projekty a zadania s najvyšším počtom Vašich hlasov. Nižšie nájdete finálne výsledky hlasovania. Ďakujeme všetkým za účasť na hlasovaní a tešíme sa na realizácie v roku 2022!

Harmonogram

Posielanie nápadov

26. marec - 01. júl

Kontrola nápadov

01. júl - 31. august

Verejná prezentácia

21. október

Hlasovanie

25. október - 07. november

Realizácia nápadov

rok 2022

Občianske projekty 2021 Zadania pre mesto 2021

Nízko nákladové nápady do 5 000 €, ktoré realizujú občania

Vysoko nákladové nápady do 40 000 €, ktoré realizuje mesto

Oddychová zóna

project_image
340 hlasov

Trampolíny pre všetkých

project_image
330 hlasov

OUTDOORFLOOR

project_image
314 hlasov

Prístrešok pre bicykle na Železničnej stanici

project_image
296 hlasov

Relax pre všetkých

project_image
269 hlasov

Komunitná záhrada plná života

project_image
256 hlasov

tulipánová lúka

project_image
246 hlasov

Modernizácia SkateParku

project_image
214 hlasov

Chrobákovisko Beetle Loggery

project_image
212 hlasov

mestO PRAVvých HOdnôt

project_image
178 hlasov

Minipark v Šulekove

project_image
175 hlasov

Dejiny Hlohovca očami kronikára Ferdinanda Spála

project_image
174 hlasov