Participatívny rozpočet Hlohovec

Ak sa motivovaní ľudia spoja pre spoločný cieľ, dokážu zmeniť život okolo seba.

Participatívny rozpočet

Mesto Hlohovec v 5. ročníku participatívneho rozpočtu vyčlenilo celkovú sumu 60 000 EUR (rozdelenú do 2 kategórií), o ktorých využití rozhodnú priamo občania. Zapojiť sa môžete pridaním nápadu pre Hlohovec, hlasovaním alebo realizáciou víťazného nápadu.  Viac info

Harmonogram

Pridávanie nápadov

24.marec - 01.júl

Kontrola nápadov

01.júl - 31.august

Verejná prezentácia

september

Hlasovanie

september - október

Výsledky hlasovania

október