:

Participatívny rozpočet Hlohovec

Ak sa motivovaní ľudia spoja pre spoločný cieľ, dokážu zmeniť život okolo seba.

Participatívny rozpočet

Mesto Hlohovec spustilo 7. ročník participatívneho rozpočtu

Mesto Hlohovec v 7. ročníku participatívneho rozpočtu vyčlenilo celkovú sumu 60 000 EUR (rozdelenú do 2 kategórií), o ktorých využití rozhodnú priamo občania. Participatívny rozpočet je unikátny nástroj, ktorý umožňuje aktívnym obyvateľom alebo komunitám prísť s vlastným nápadom na občiansky projekt či zadanie pre mesto a získať financie od mesta. Verejnosť tak má možnosť zapojiť sa do rozhodovania o časti rozpočtu mesta. Do procesu sa môžete zapojiť rôznymi spôsobmi aj vy - predložením vlastného nápadu pre Hlohovec, hlasovaním za jednotlivé nápady Hlohovčanov alebo následne aj realizáciou víťazného nápadu. Všetky informácie nájdete na webovej stránke Mesta Hlohovec

Viac info

Harmonogram

Posielanie nápadov

04. apríl - 01. júl 2022

Kontrola nápadov

01. júl - 31. august 2022

Verejná prezentácia

september 2022

Hlasovanie

september - október 2022

Realizácia nápadov

rok 2023

Poslať nápad

Mesto Hlohovec po roku opäť spúšťa 7. ročník Participatívneho rozpočtu 2022/2023, v ktorom majú obyvatelia možnosť podávať svoje nápady a zapojiť sa tak do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní časti financií z rozpočtu mesta. Na realizáciu nápadov vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu už tradične 60 000 €. Z toho 20 000 € na občianske projekty, ktoré realizujú obyvatelia mesta  a 40 000 € na nápady pre mesto, ktorých realizáciu zabezpečuje samotné mesto Hlohovec.


Poslať nápad