Participatívny rozpočet Hlohovec

Ak sa motivovaní ľudia spoja pre spoločný cieľ, dokážu zmeniť život okolo seba.

Participatívny rozpočet

Mesto Hlohovec v 5. ročníku participatívneho rozpočtu vyčlenilo celkovú sumu 60 000 EUR (rozdelenú do 2 kategórií), o ktorých využití rozhodnú priamo občania. Zapojiť sa môžete poslaním nápadu pre Hlohovec, hlasovaním alebo realizáciou víťazného nápadu.  Viac info

Harmonogram

Posielanie nápadov

26. marec - 01. júl

Kontrola nápadov

01. júl - 31. august

Verejná prezentácia

24. september

Hlasovanie

1. október - 14. október

Realizácia nápadov

rok 2021

Poslať nápad

Žijete, pracujete alebo tvoríte v Hlohovci? Máte zaujímavý nápad na zlepšenie mesta? Využite participatívny rozpočet a pošlite nám občiansky projekt (realizujú občania) alebo zadanie pre mesto (realizuje mesto). Na každom nápade záleží.

Poslať nápad